A ReferNet-ről

A REFERNET PROJEKT

A Refernet a projektgazda Európai Szakképzés-fejlesztési Központnak (Cedefop) a szakképzés témaköréhez kapcsolódó információk gyűjtésének, elemzésének és terjesztésének strukturált és decentralizált európai hálózata. 

Célja, hogy az EU tagországainak szakképzési rendszerei, a tagállamokban zajló fejlesztések és az alkalmazott szakpolitikák összehasonlítását lehetővé tevő információkat gyűjtsön. 2002-ben jött létre, hogy kielégítse a szakképzési rendszerekkel, fejleményekkel és politikákkal kapcsolatos összehasonlító információk iránti akkori növekvő keresletet. A hálózat az uniós tagállamokra, Izlandra és Norvégiára terjed ki. Minden egyes országot egy, a szakképzés és/vagy a szakképzéssel kapcsolatos kutatás és elemzés területén működő kulcsfontosságú intézmény, az úgynevezett „nemzeti ReferNet partner” képvisel. Magyarországon a 2020-2023-as időszakban az IKK és az ITM a nemzeti partner. 

A ReferNet küldetése, hogy támogassa a szakképzéssel kapcsolatos kérdésekben való együttműködést az EU (Cedefop) és a tagállamok, illetve a társult országok között, valamint a tagállamok körében, elősegítve ezzel az EU és az egyes országok közötti információáramlást, és így biztosítva a szakképzéssel kapcsolatos uniós és nemzeti fejleményekről való kölcsönös ismeretszerzést. A ReferNet jelenleg támogatja a Cedefopot a szakképzés területén belüli európai együttműködés erősítésére és a szakképzésnek az Európa 2020 stratégia célkitűzései megvalósításához való fokozott hozzájárulására irányuló úgynevezett „koppenhágai folyamat” keretében megállapított közös szakképzési prioritások végrehajtása terén elért tagállami előrehaladás nyomon követésében, értékelésében és a vonatkozó jelentéstételben.

A ReferNet információkkal szolgál a szakképzés szerepére, céljára, irányítására és struktúrájára vonatkozóan. Betekintést nyújt a szakképzéssel kapcsolatos politikák fejleményeibe és tendenciáiba, és elemzi, miként haladnak előre az egyes országok a közös európai szakpolitikai célkitűzések megvalósítása terén.

A ReferNet platformként szolgál az információcseréhez, a gyakorlatok és az elképzelések megosztásához, valamint a partnerországokon belüli eltérő szakképzési kihívások megértésének előmozdításához. Az együttműködés révén szilárdabb ismeretállományra lehet szert tenni az Európán belüli szakképzéssel és ahhoz kapcsolódó kérdéskörökkel kapcsolatban. Az EU egészére kiterjedő szorosabb együttműködés emellett elősegíti a szakképzés értékének tudatosítását is. A ReferNet partnerek tematikus eszmecserékben és információcserében vehetnek részt, és tanulhatnak társaiktól. Ez a tevékenység a szakképzés nemzeti szintű láthatóságát is támogatja.

A nemzeti ReferNet partnereket a kormányok által kinevezett „nemzeti ReferNet képviselők” támogatják. A nemzeti ReferNet képviselő a nemzeti kormány nevében validálja a támogatás kedvezményezettje által szolgáltatott információkat, amikor ezt a validálást szükségesnek ítélik. A nemzeti szakképzési rendszerekkel és szakpolitikai fejleményekkel kapcsolatos információkat különösen annak biztosítása érdekében kell validálni, hogy azok, pontosak legyenek és megfeleljenek a nemzeti politikáknak és stratégiáknak. Magyarország nemzeti képviselője Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős Helyettes Államtitkár Asszony. 

A Refernet hálózatban való részvétel is része a magyar szakképzés és felnőttképzés megújítását célzó Szakképzés 4.0 középtávú szakmapolitikai stratégia nemzetközi-fejlesztéseket célzó részének.

A ReferNet projekt egy négyéves időtartamra szóló partnerségi keretmegállapodás alapján valósul meg. 

A hálózatban résztvevő nemzeti partnerek (ITM és a Társaság) a hazai szakképzésben kulcsfontosságú szerepet töltenek be, és első kézből jutnak tényszerű információkhoz a különböző szakképzési szereplőktől, beleértve a szociális partnereket is. Emellett az országos, regionális, helyi és ágazati szintű szakpolitikai döntéshozatalból, megvalósításból, értékelésből és kutatásból származó információkat és tapasztalatokat is egyesítik. A szakképzés szerepére, céljára, eredményeire, irányítására, szerkezetére és a tényleges képzés módjára vonatkozó információk, tapasztalatok egyesítésének hosszú távú célja a nemzeti és nemzetközi trendek megfigyelése és feltérképezése, nemzetközi best practice-ek átvétele, előrejelzések, illetve országspecifikus szakképzési fejlesztések, stratégiák, ajánlások készítése. 

A ReferNet a Cedefop termékei és általában a szakképzéssel kapcsolatos nemzetközi kérdések országos ismertségének növeléséhez is hozzájárul. A nemzeti ReferNet partnerek az országokban különböző közönségekhez eljutva multiplikátorként és terjesztési csatornaként is funkcionálnak.

A nemzeti ReferNet partnerek online jelenléte azok nemzeti honlapján keresztül is segíthet az ismertség és az információterjesztés javításában is. A ReferNet webhelyei ezenfelül a Cedefoppal és a más tagállami ReferNet webhelyekkel folytatott információcserét is támogatja. A ReferNet támogathatja a középtávú szakképzés 4.0 szakmapolitikai stratégia megvalósítását és az Szkt. elvárt kimeneti eredményeinek sikeres, magas minőségben történő gyakorlatba ültetését azon nemzetközi best practice-ek megosztásával, amelyekre a stratégiát megvalósító nemzeti szakképzési szereplők visszajelzése alapján szükség lehet. 

ReferNet logo monokróm
ReferNet logo kis verzióCEDEFOP logo
  • Közérdekű adatok
  • Impresszum
  • Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
  • Cookie tájékoztató
  • Projekt alapadatok
  • Akadálymentesítési nyilatkozat

Minden jog fenntartva © 2020 ReferNet Magyarország