A CEDEFOP-ról

CEDEFOP + ReferNet logo

A Cedefop bemutatása

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) az Európai Unió egyik egyik decentralizált háttérintézménye (ügynöksége). 1975-ben alakult berlini székhellyel, 1995 óta székhelye Thesszalonikiben (Görögország) van.  Legfőbb feladata, hogy támogassa  az európai szakoktatási és szakképzési politika fejlesztését, és hozzájáruljon annak végrehajtásához. Ezek megvalósítása érdekében a  következő feladatokat látja el:  

 • vizsgálja, hogy a gazdasági, társadalmi és demográfiai trendek hogyan érintik a foglalkoztatást, az egyes szakmák természetét és a munkaerő-piaci készségigényeket;
 • előrejelzi a jövő készségigényeit és készségkínálatát, ezáltal segíti a munkáltatókat és a politikai döntéshozókat, hogy megalapozott döntéseket hozzanak az oktatásról, képzésről és pályaorientációról;
 • beazonosítja azokat a szakpolitikákat és gyakorlatokat, amelyek segítik a politikai döntéshozókat és a szakképzési szolgáltatásokat nyújtó szereplőket abban, hogy kezeljék a készségkínálat és készségigények közötti összhang hiányát;
 • monitorozza az EU-s tagállamok szakképzési politikájának végrehajtását és munkaerő-piaci változásait, valamint jelentéseket ír ezekről;
 • támogatja az országokat abban, hogy kifejlesszék saját készségigényekkel és foglalkoztatási szükségletekkel kapcsolatos információs és adatbázisukat;
 • segíti az európai uniós tagállamai eszközeinek használatát, például képesítési keretrendszerét, amely lehetővé teszi a külföldön dolgozó vagy tanuló európaiak számára, hogy „szakképesítésüket magukkal vigyék” megkönnyítve ezek szakképesítések megismerését és elismerését;
 • a nem formális és/vagy informális tanulással szerzett tudással kapcsolatos tanácsadással és azok validációjával támogatja a szakképzéshez való hozzáférést;
 • segíti a szakképzés inkluzív szerepét, azáltal, hogy támogatja az alacsonyan képzett és egyéb hátrányos helyzetű csoportok oktatásba történő (re)integrációját.

A bruges-i közleményben és a rigai nyilatkozatban a Cedefopot bízták meg azzal a feladattal, hogy jelentést tegyen a középtávú célok és a stratégiai célkitűzések megvalósításában elért eredményekről. Ez a Cedefop által 2002 és 2010, illetve 2011 és 2014 között a szakképzés terén folytatott együttműködésről készített jelentések és az együttműködésben való közreműködésének elismerése, amelyhez a ReferNet is nagymértékben hozzájárult. Az ezekben a jelentésekben szereplő adatok segítették a szakképzéssel kapcsolatos későbbi célokról és munkamódszerekről folytatott vitát. A 2017-es időközi jelentést követően a Cedefop a ReferNet támogatásával készített egy végleges jelentést a szakképzés 2020 utáni programjáról folyó egyeztetésekhez. A Cedefop saját, illetve partnerei munkájához továbbra is szükség lesz országspecifikus információkra és elemzésekre. Minthogy a Cedefop egyre inkább közvetlen támogatást nyújt a tagállamoknak, ezzel is több országspecifikus tapasztalatra tesz szert. A Cedefop munkájának eredményeivel javul az az információbázis, amellyel átfogóbban segíthető a politikai döntéshozatal. 

Az Európai Bizottság jelenlegi munkacsoportjai a felnőttek és oktatók munkahelyi képzésére, (a munkaalapú tanulás és a tanulószerződéses gyakorlati képzés esetében) a vállalati oktatókra, a digitális készségekre és kompetenciákra, az iskolákra és a felsőoktatás modernizációjára helyezik a hangsúlyt. A tanulószerződéses gyakorlati képzés minőségi keretrendszere az ifjúsági mobilitási kezdeményezések támogatását is célul tűzi ki ebben a szektorban, többek között az Erasmus pro által lehetővé tett hosszabb külföldi tartózkodások során. 

Mindezen szakpolitikai folyamatok és intézkedések következtében egyre nagyobb szükség van a különböző információigények rugalmas kielégítésére, méghozzá sokszor rövid időn belül. Az oktatás és képzés, valamint a foglalkoztatás és a különféle érdekelt felek, főként a szociális partnerek között is szorosabb együttműködést kell kialakítani uniós szinten és országosan is. A Cedefop és a ReferNet számára ez már 2016-ban azt jelentette, hogy hasznosítani kellett a szociális partnerek szakértelmét, elképzeléseiket pedig figyelembe kellett venni a nyomon követés és a jelentéstételi tevékenységek során. 

A Cedefop a 2020-2023-as támogatási ciklusban az alábbiakat várja el a nemzeti ReferNet-partnerektől:

 1. jelentések a szakképzési politikáról és arról, hogy az adott országban hogyan kezelik az Európa 2020 stratégia szakképzéssel kapcsolatos célkitűzéseit és más európai szakképzési és egyéb kapcsolódó szakpolitikai prioritásokat;
 2. naprakész információk szolgáltatása a szakképzési rendszerekről és arról, hogy hogyan fejlődik a szakképzés az adott országban;
 3. tematikus és egyéb támogatás a szakképzési rendszerekre vonatkozó információk kiegészítése és/vagy az aktuális információigények kielégítése céljából;
 4. ismertségnövelő intézkedések végrehajtása, ideértve a nemzeti ReferNet webhely karbantartását és frissítését, a közösségi médiában folytatott tevékenységeket és a rendezvényeken való részvételt.

A 2020-2023-as támogatási ciklusban a Cedefop szeretné megerősíteni a szakképzés és a munkaerőpiac közötti kapcsolatban elfoglalt helyét. Az érdekelt felek eddiginél is változatosabb információigényének kielégítésére a Cedefop közelebbről szeretné megérteni, hogy a digitalizáció hogyan befolyásolja a készségeket és a munkahelyeket az egyes tagállamokban; új forgatókönyveket dolgoz majd ki a szakképzés EU-s jövőjére vonatkozóan, továbbá azt is átgondolja, hogy hogyan javíthatók a szakképzéssel kapcsolatos politikák annak érdekében, hogy támogassák a munkaerő-piaci integrációt és a társadalmi befogadást.

A Cedefop támogatja az országok közötti együttműködést a tanulószerződéses gyakorlati képzés területén, és figyelemmel követi, hogy az országok milyen lépéseket tesznek ezen a területen, illetve hogyan erősítik meg ezen lépéseiket. A Cedefop támogatást nyújt azon országoknak és érdekelt feleknek, így szociális partnereknek is, amelyek a készség- és foglalkoztatási igényekre vonatkozóan saját információ- és adatbázist kívánnak kialakítani, szeretnék megismerni a legeredményesebb, illetve legújabb előrejelzési módszereket, valamint eredményes intézkedéseket kívánnak bevezetni a strukturális munkaerőhiány kezelésére. A 2020-2023-as időszakban a Cedefop továbbra is tudásközvetítőként kíván közreműködni a szakképzés terén.

ReferNet logo monokróm
ReferNet logo kis verzióCEDEFOP logo
 • Közérdekű adatok
 • Impresszum
 • Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
 • Cookie tájékoztató
 • Projekt alapadatok
 • Akadálymentesítési nyilatkozat

Minden jog fenntartva © 2020 ReferNet Magyarország