"Skillset and Match” szeptemberi különszáma

ReferNet: európai tudásháló a szakképzés szolgálatában

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.-vel együtt sikeresen pályázott a 2020-2023-as időszakra az  Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) által létrehozott és koordinált ReferNet szakmai hálózat  magyarországi működtetésére.

A Refernet a Cedefop szakképzéssel kapcsolatos európai információs hálózata. 2002-ben jött létre, az uniós tagállamok, valamint Izland és Norvégia részvételével. Minden egyes országot egy, a szakképzés és/vagy a szakképzéssel kapcsolatos kutatás és elemzés területén működő kulcsfontosságú intézmény, az úgynevezett „nemzeti ReferNet partner” képvisel.

A ReferNet küldetése, hogy támogassa a szakképzéssel kapcsolatos kérdésekben való együttműködést az EU (Cedefop) és a tagállamok, illetve a társult országok között, elősegítve ezzel az EU és az egyes országok közötti információáramlást, és így biztosítva a szakképzéssel kapcsolatos uniós és nemzeti fejleményekről való kölcsönös ismeretszerzést.

A tagállamokban zajló fejlesztések és az alkalmazott szakpolitikák összehasonlítását lehetővé tevő információk begyűjtésével, azok elemzésével és kutatásával a ReferNet támogatja az EU-s tagállamokat a szakképzéssel kapcsolatos politikák megtervezésében és végrehajtásában.

A Cedefop vizsgálja, hogy a gazdasági, társadalmi és demográfiai trendek hogyan érintik a foglalkoztatást, az egyes szakmák természetét és a munkaerő-piaci készségigényeket. Előrejelzi a jövő készségigényeit és készségkínálatát, ezáltal segíti a munkáltatókat és a politikai döntéshozókat, hogy megalapozott döntéseket hozzanak az oktatásról, képzésről és pályaorientációról.  

A ReferNet hálózatban való részvétel is része a magyar szakképzés és felnőttképzés megújítását célzó Szakképzés 4.0 középtávú szakmapolitikai stratégia nemzetközi-fejlesztéseket célzó részének.  A globalizált világ, a nemzetközi munkakörnyezet új elvárásai, az országokon átívelő technológiák kihívásaira úgy tudunk jó és működő válaszokat adni, ha a hazai sajátosságok mellett együttműködünk a szakoktatás és szakképzés nemzetközi szereplőivel is, olyan kapcsolatrendszert kialakítva, amely lehetővé teszi, hogy megosszuk egymás tapasztalatait és nézőpontját, valamint tanuljunk egymás jó gyakorlataiból. Célunk, hogy ezek az információk használható formában eljussanak a szakképzésben dolgozó pedagógusokhoz és hasznos segítséget jelentsenek napi munkájukban.  

A ReferNet célja ebben az időszakban azonban sokkal több annál, hogy csupán egy szakmai fórum legyen a pedagógusoknak: a különböző pályázatok révén (pl. a szakképzés szépségét bemutató fotópályázatok) szeretnénk, ha ennek a tudáshálónak a tanulók is részesei lennének.  

Mert hisszük, hogy a minőségi szakképzés nem csak a nemzetgazdaság számára hasznos, hanem az egyén kiteljesedésének is útja lehet.

Hírek

Díjazták a magyar szakképzést

Példaértékű szakképzési projekteket tüntetett ki a DUIHK

Olvasasi idő: 5 perc

Digitális készségek: kihívások és lehetőségek a pandémia alatt

A Cedefop megvizsgálta, hogy a koronavírus pandémia miképpen gyorsította fel a digitális készségek iránti igényt az IKT-hoz kapcsolódó és nem kapcsolódó szakmákban.

Olvasasi idő: 5 perc

Ágazati átállás – az autóipar

A koronavírus járvány okozta krízis az automatizációval együtt mély hatást gyakorolt az autóiparra és a benne dolgozók profiljára. A Cedefop a hatások súlyosságát vizsgálja.

Olvasasi idő: 4 perc

Pályaorientációs szakpolitika és gyakorlat a Covid-19 világjárvány alatt - egy közös nemzetközi felmérés eredményei

A koronavírus járvány egyre növekvő negatív hatása az emberekre, megélhetésükre és a nemzeti munkaerő-piacra még fontosabbá tette a pályaorientáció szerepét az egyének, családok, közösségek, munkavállalók és munkáltatók, valamint a társadalom életében.

Olvasasi idő: 1 perc

ReferNet logo monokróm
ReferNet logo kis verzióCEDEFOP logo
  • Közérdekű adatok
  • Impresszum
  • Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
  • Cookie tájékoztató
  • Projekt alapadatok
  • Akadálymentesítési nyilatkozat

Minden jog fenntartva © 2020 ReferNet Magyarország

ITM logoIKK logo