"Skillset and Match” szeptemberi különszáma

ReferNet: európai tudásháló a szakképzés szolgálatában

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.-vel együtt sikeresen pályázott a 2020-2023-as időszakra az  Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) által létrehozott és koordinált ReferNet szakmai hálózat  magyarországi működtetésére.

A Refernet a Cedefop szakképzéssel kapcsolatos európai információs hálózata. 2002-ben jött létre, az uniós tagállamok, valamint Izland és Norvégia részvételével. Minden egyes országot egy, a szakképzés és/vagy a szakképzéssel kapcsolatos kutatás és elemzés területén működő kulcsfontosságú intézmény, az úgynevezett „nemzeti ReferNet partner” képvisel.

A ReferNet küldetése, hogy támogassa a szakképzéssel kapcsolatos kérdésekben való együttműködést az EU (Cedefop) és a tagállamok, illetve a társult országok között, elősegítve ezzel az EU és az egyes országok közötti információáramlást, és így biztosítva a szakképzéssel kapcsolatos uniós és nemzeti fejleményekről való kölcsönös ismeretszerzést.

A tagállamokban zajló fejlesztések és az alkalmazott szakpolitikák összehasonlítását lehetővé tevő információk begyűjtésével, azok elemzésével és kutatásával a ReferNet támogatja az EU-s tagállamokat a szakképzéssel kapcsolatos politikák megtervezésében és végrehajtásában.

A Cedefop vizsgálja, hogy a gazdasági, társadalmi és demográfiai trendek hogyan érintik a foglalkoztatást, az egyes szakmák természetét és a munkaerő-piaci készségigényeket. Előrejelzi a jövő készségigényeit és készségkínálatát, ezáltal segíti a munkáltatókat és a politikai döntéshozókat, hogy megalapozott döntéseket hozzanak az oktatásról, képzésről és pályaorientációról.  

A ReferNet hálózatban való részvétel is része a magyar szakképzés és felnőttképzés megújítását célzó Szakképzés 4.0 középtávú szakmapolitikai stratégia nemzetközi-fejlesztéseket célzó részének.  A globalizált világ, a nemzetközi munkakörnyezet új elvárásai, az országokon átívelő technológiák kihívásaira úgy tudunk jó és működő válaszokat adni, ha a hazai sajátosságok mellett együttműködünk a szakoktatás és szakképzés nemzetközi szereplőivel is, olyan kapcsolatrendszert kialakítva, amely lehetővé teszi, hogy megosszuk egymás tapasztalatait és nézőpontját, valamint tanuljunk egymás jó gyakorlataiból. Célunk, hogy ezek az információk használható formában eljussanak a szakképzésben dolgozó pedagógusokhoz és hasznos segítséget jelentsenek napi munkájukban.  

A ReferNet célja ebben az időszakban azonban sokkal több annál, hogy csupán egy szakmai fórum legyen a pedagógusoknak: a különböző pályázatok révén (pl. a szakképzés szépségét bemutató fotópályázatok) szeretnénk, ha ennek a tudáshálónak a tanulók is részesei lennének.  

Mert hisszük, hogy a minőségi szakképzés nem csak a nemzetgazdaság számára hasznos, hanem az egyén kiteljesedésének is útja lehet.

Hírek

Kettős kihívás előtt a szakképzés

A Cedefop egy új közleménye kiemeli, hogy a szakképzés politika kettős követelményt támaszt a szakképesítésekkel szemben: nemzeti és helyi szinten relevánsnak, ugyanakkor nemzetközi szinten összehasonlíthatónak kell lenniük.

Olvasasi idő: 2 perc

Éves ReferNet Partnerségi Találkozó: Megerősödött a hálózat szakpolitikai jellege

A projektgazda Európai Szakképzés-fejlesztési Központ szervezésében 2021 május 25-27. között virtuálisan lezajlott a ReferNet hálózat éves partnerségi találkozója. A Cedefop bejelentette, hogy az Európai Bizottság megbízta a szakképzésről szóló Tanácsi Ajánlás, illetve az Osnabrücki Nyilatkozat tagállami szinten történő nyomon követésével, amelyet a ReferNet hálózat segítségével szeretne végezni.

Olvasasi idő: 5 perc

Az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Szlovénia prioritásainak a középpontjában a digitális és zöld átálláson alapuló helyreállítás áll

A soros elnökséget 2021. második félévében betöltő Szlovénia prioritásait a következő jelmondat határozza meg: „Együtt. Ellenállóképes. Európa.” A szlovén elnökség arra fog törekedni, hogy – figyelembe véve a demográfiai, valamint a koronavírus járvány okozta kihívásokat – aktívan járuljon hozzá a helyreállításhoz, valamint az EU egészségügyi, gazdasági, energetikai, éghajlati és kiberválságokkal szembeni rezilienciájának a megerősítéséhez.

Olvasasi idő: 3 perc

A COVID-19 pandémia hatása a vállalkozások által igényelt készségekre: egy globális felmérés eredményei

A COVID-19 pandémia hatással volt a vállalkozások készségfejlesztéssel, át- és továbbképzéssel kapcsolatos igényeire, mutatott rá a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) a 2021. június 28-án online megtartott webináriumán, amelynek célja egy ezzel kapcsolatos felmérés eredményeinek az ismertetése volt. Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) egyike volt annak a 10 nemzetközi szervezetnek, amelyek a felmérést végezték.

Olvasasi idő: 3 perc

ReferNet logo monokróm
ReferNet logo kis verzióCEDEFOP logo
  • Közérdekű adatok
  • Impresszum
  • Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
  • Cookie tájékoztató
  • Projekt alapadatok
  • Akadálymentesítési nyilatkozat

Minden jog fenntartva © 2020 ReferNet Magyarország

ITM logoIKK logo