empty helper element to center layout

Kreatív technikumokról szóló hírt publikált az Európai Szakképzésfejlesztési Központ

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) „Hungary: creative technicums” címmel publikálta a ReferNet projekt keretében készített nemzeti hírt a kreatív technikumokról.

A nemzeti hír szerzője Tomorné Vujkov Krisztina, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakértője. Az angol nyelvű nemzeti hír itt elérhető. Az alábbiakban a hír magyar fordítását közöljük:

Kreatív technikumok Magyarországon

 

A szakképzésért felelős minisztérium felkérésére a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) szakmai támogatásával 2021-2022-ben több elemből álló program került megvalósításra a megújult szakképzés intézményeinek kreatív fejlődésének támogatására. Az intézkedés célja az oktatás és képzés, valamint az intézményi működés számos területén a diákok és oktatók kreativitásának kibontakozását elősegítő változások bevezetése. 

A kreativitás mára az egyik olyan fontos képességgé vált, amely elősegíti a tanulás és a munkavégzés eredményességét. Ezért ennek fejlesztése a képzés, az oktatás egészét érintő pedagógiai feladatként jelenik meg. Úgy véljük, az ebben való fejlődés javítja az oktatás minőségét, az iskolák eredményeit és a tanulók sikerességét.

Olyan kreatív pedagógiai szemlélet érvényesítése a cél, amely során minden érintett részt vevő - legyen az tanuló, oktató, intézményvezető, szülő, iskolán kívüli szakmai vagy egyéb partner - megtapasztalhatja a kreatív légkör, a kreatív folyamatok kedvező hatását tanulási és munkaképessége fejlődésére. 

A szakpolitikai célkitűzés célja tehát a szakképzés határozott elmozdulása a kreatív ipar felé és ebben kiváló partner a MOME, valamint mindazon intézmények képviselői, akik önként és érdeklődve jelezték részvételi szándékukat a program megvalósítására.

A minisztérium és a MOME együttműködésének egyik elemeként jött létre a „Kreatív Technikumok” intézményi fejlesztésének támogatását célzó projekt. 11 szakképző intézmény került kiválasztásra az alapján, hogy az adott iskolában milyen arányú a kreatív szakmák oktatása, pl. divatszabó, kerámia- és porcelánkészítő, színház- és rendezvény technikus, dekoratőr, grafikus, nyomdaipari technikus.

A program egyik elemeként létrejött a Kreatív technikumok intézményi értékelését és fejlesztését támogató szempontrendszer: egy olyan önértékelő eszköz, amely új megközelítést és szemléletet kínál a technikumoknak az intézmény és a képzések kreatív fejlesztésére. A kidolgozott értékelési szempontrendszer segítséget nyújt a magukat kreatívnak tekintő technikumok önmeghatározásához, kreativitásuk és a kreativitásfejlesztésben játszott szerepük értékeléséhez, és e téren működésük, napi gyakorlatuk fejlettségének felméréséhez. 

A MOME által fejlesztett összetett szempontsor segítségével feltérképezésre került, hogy a kreativitás fejlesztésében hol vannak a szakképző intézmények erősségei és hol találkoznak kihívásokkal. Erre a helyzetelemzésre támaszkodva a programban részt vevő intézmények egy középtávú, 3 éves cselekvési tervet dolgoztak ki a szükséges fejlesztések elvégzésére, hogy ezáltal még inkább megfeleljenek a nevükben is szereplő kreatív technikummal szemben támasztott követelményeknek.

A program során a MOME összeállított egy úgynevezett „Design Rafting” csomagot pilot jelleggel, melyet egy 5 napos workshop keretében felhasznált a résztvevők körében. A workshop célja a kreatív technikumok oktatóinak támogatása, a tervezői gondolkodás módszertanának és eszköztárának megismertetése volt, valamint a gyakorlatba történő adaptálása.

 

A részt vevő 11 technikum a projektben történő munkájával hozzájárult a magyar szakképzés innovációjához, a kreatív tanuláson és a tervezési gondolkodáson alapuló oktatási módszerek szélesebb körben történő bevezetéséhez és fejlesztéséhez. Jelen fejlesztés nemcsak a kreatívipari szakmákat oktató technikumok számára alkalmazható, hanem más technikumok is átvehetnek pedagógiai elemeket, hiszen a kreativitás az élet minden területén fontos szerepet tölt be. 

 

Az intézmények a projektben való részvételüket nyilvánosan kommunikálhatták, a projekt logóját használhatták és a projektben való részvétel elismeréseként a „Kreatív technikum” címet használhatják.

 

További információk:

 

 

Hír forrása: Cedefop

Kép forrása: Shutterstock

ReferNet logo monokróm
ReferNet logo kis verzióCEDEFOP logo
  • Közérdekű adatok
  • Impresszum
  • Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
  • Cookie tájékoztató
  • Projekt alapadatok
  • Akadálymentesítési nyilatkozat

Minden jog fenntartva © 2020 ReferNet Magyarország