empty helper element to center layout

Kettős kihívás előtt a szakképzés

A Cedefop egy új közleménye kiemeli, hogy a szakképzés politika kettős követelményt támaszt a szakképesítésekkel szemben: nemzeti és helyi szinten relevánsnak, ugyanakkor nemzetközi szinten összehasonlíthatónak kell lenniük.

A Cedefop egy tanulmányt készített, amely a szakképesítések profilját és tartalmát elemző és összehasonlító módszertanokat vizsgálta annak érdekében, hogy támogassa azon szakpolitikák megvalósítását, amelyek erősítik az országok közötti átláthatóságot és összehasonlíthatóságot. A 2021-2025 közötti időszakra vonatkozó Európai szakképzés politikai keretrendszer középpontjában a szakképzés minőségének, relevanciájának és gyorsaságának a javítása áll. A keretrendszer hangsúlyozza a nemzetközi együttműködés fontosságát, a tanulói és dolgozói mobilitást és a tanulási eredmények elismerését. 

A tanulmány két fő célkitűzése a következő:

A szakképesítések jobb összehasonlíthatósága

Az utóbbi években egyre inkább a globális trendek alakítják a helyi szinten használt készségeket és kompetenciákat, ezért szükségessé vált a szakképzési programok és szakképesítések tartalmának tágabb értelemben vett összehasonlíthatósága. A Cedefop tanulmánya azokat a kihívásokat kívánja kezelni, amelyek a helyi és a globális igények közötti ellentétből adódnak, és lehetséges megoldásokat javasol szakpolitikai szintű megvitatásra. 

Jobb visszacsatolási mechanizmusok a munka világa és a szakképzés között 

A szakképzés megfelelő minőségű irányítása és a minőségbiztosítás erős visszacsatolási mechanizmusokat igényel a szakképzési szolgáltatók és a munkaerő-piaci szereplők között, teret engedve a sokkal célzottabb és „granuláris” (részleteiben különböző) visszacsatolásnak, valamint a területen dolgozó szereplők sokkal szisztematikusabb párbeszédének. 

A Cedefop tanulmánya azáltal támogatja ezt a visszacsatolási folyamatot, hogy a tanulási eredményekre fókuszál, amely egy alapvető jelentőségű eszköz a szakképesítések profiljának és tartalmának a megértéséhez, valamint az összehasonlításukhoz. A kutatás tovább folytatódik olyan konkrét területek beazonosítása céljából, ahol előrelépésre van szükség, valamint azért, hogy módszereket javasoljanak a munkaerő-piaci szereplőknek a szakképesítések adott célra való alkalmasságával kapcsolatos vélemények összegyűjtésére. Mindez arra is lehetőséget biztosít, hogy a szakképzési rendszerek szándékai szerinti tanulási eredmények, valamint a munkaerőpiac által megtapasztalt aktuális eredmények közötti kapcsolat jobban megérthetővé válik.

A cikk a következő linkeken szereplő forrásanyag alapján készült:
https://www.cedefop.europa.eu/hu/news-and-press/news/dual-challenge-facing-vet


Képillusztráció: © Shutterstock/wavebreakmedia

ReferNet logo monokróm
ReferNet logo kis verzióCEDEFOP logo
  • Közérdekű adatok
  • Impresszum
  • Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
  • Cookie tájékoztató
  • Projekt alapadatok
  • Akadálymentesítési nyilatkozat

Minden jog fenntartva © 2020 ReferNet Magyarország

ITM logoIKK logo