empty helper element to center layout

Az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Szlovénia prioritásainak a középpontjában a digitális és zöld átálláson alapuló helyreállítás áll

A soros elnökséget 2021. második félévében betöltő Szlovénia prioritásait a következő jelmondat határozza meg: „Együtt. Ellenállóképes. Európa.” A szlovén elnökség arra fog törekedni, hogy – figyelembe véve a demográfiai, valamint a koronavírus járvány okozta kihívásokat – aktívan járuljon hozzá a helyreállításhoz, valamint az EU egészségügyi, gazdasági, energetikai, éghajlati és kiberválságokkal szembeni rezilienciájának a megerősítéséhez.

Az elnökségi program nagy hangsúlyt fektet a digitalizáció különböző aspektusainak a megvitatására, beleértbe a digitális készségek fejlesztését is. 

A jövő oktatása szintén prioritásként szerepel a programban. A COVID-19 pandémia alatt szerzett tapasztalatok alapján az új, innovatív tanulási és oktatási módszerekre, valamint a tanárok, oktatók, illetőleg az oktatási intézmények egyéb szakembereinek a digitális kompetenciáira fognak fókuszálni. Vizsgálni fogják a digitalizáció és a mesterséges intelligencia fejlesztésének tágabb környezetét is, például az oktatási folyamatok során felmerülő etikai szabályokat. Így kívánnak hozzájárulni az EB (2021-2027 évi) digitális oktatási cselekvési tervének megvalósulásához.

Az oktatási rendszerek alkalmazkodásának, magas színvonalának és inklúziójának erősítése érdekében folyamatban van egy tanácsi ajánlás kidolgozása a vegyes (blended) – azaz a távoktatást és a hagyományos jelenléti oktatást kombináló – tanulási formák használatáról az alap- és középfokú oktatásban, amelyet a szlovén elnökség is támogat. Mindez hozzá fog járulni az Európai Egyetemek kezdeményezésének további fejlesztéséhez, valamint a Felnőttkori Tanulás Európai Menetrendjének (European Agenda for Adult Learning) a megújításához is. Ennek keretében ösztönözni szeretnék a fenntartható fejlődést célzó oktatást, az időskorúak oktatásban és képzésben való részvételét, a mikrotanúsítványokkal és egyéni tanulási számlákkal, valamint a szakképzéshez és élethosszig tartó tanuláshoz történő hozzáféréssel kapcsolatos tárgyalásokat és tagállami egyeztetéseket.

A szlovén elnökség folytatni fogja a szociális Európa létrejöttét célzó megbeszéléseket, és szorgalmazni fogja a tagállamok által a 2021. májusi portói szociális csúcstalálkozón aláírt kötelezettségvállalások megvalósítását, amelyek a következő területeket érintik: foglalkoztatás, szociális ügyek és egyenlő esélyek, helyreállítási, valamint rezilienciaépítési tervek megvalósítása a szociális szférában. 

A fentiek előmozdítása érdekében 2021. szeptember 8-án és 9-én Szlovénia virtuális konferenciát fog szervezni a felnőttkori tanulásról „Reziliens válasz a jövő kihívásaira” címmel.  A konferencián több más előadó mellett Jürgen Siebel, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) ügyvezető igazgatója is fel fog szólalni.

2021. októberében egy másik magasszintű konferenciát fognak szervezni a minőségi munkavégzésről a szakmai és családi élet egyensúlyában bekövetkező változások kontextusában, az élethosszig tartó készség- és tudásfejlesztésről, valamint a biztonságos és egészséges munkahelyet lehetővé tévő tényezőkről.

A szakképzésért felelős főigazgatók (DGVT) félévente esedékes találkozójára október 4-én és 5-én fog sor kerülni Ljubljanában.

Janez Cingler Kralj munkaügyi miniszter 2021. július 14-én az Európa Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságának ülésén ismertette a szlovén elnökség prioritásait. Beszélt a zöld és digitális átálláshoz szükséges hatékony intézkedések, mint például a minőségi munkahelyek és a szociális jogok európai pillére cselekvési terve további megvalósításának fontosságáról.

Felszólalásában a következőket mondta: „A minőségi munkavégzését úgy is biztosítani lehet, ha a folyamatos tanulás és készségépítés lehetőségeit erősítjük. …A megfelelően képzett munkaerő-állomány és az élethosszig tartó tanulás olyan összetevők, amelyek EU szerte kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a helyreállás és rezilienciaépítés után elmozdulhassunk egy stratégiai autonómia és egy megerősített európai szociális modell felé.”

A cikk a következő linkeken szereplő forrásanyagok alapján készült:

https://www.cedefop.europa.eu/hu/news-and-press/news/recovery-based-digital-and-green-transitions-heart-slovenian-eu-presidencys-priorities

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/media/i4qnfeqt/programme-sl-presidency-en.pdf (oktatásról szóló rész - 35. oldal) 

Képillusztráció: A Szlovén Elnökség hivatalos EU-s logója© Kormányzati Kommunikációs Iroda

ReferNet logo monokróm
ReferNet logo kis verzióCEDEFOP logo
  • Közérdekű adatok
  • Impresszum
  • Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
  • Cookie tájékoztató
  • Projekt alapadatok
  • Akadálymentesítési nyilatkozat

Minden jog fenntartva © 2020 ReferNet Magyarország

ITM logoIKK logo