empty helper element to center layout

Az EU soros elnökségét átvevő Portugália viszi tovább a zöld és digitális átállás ügyét

Az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét 2021 első félévére átvevő Portugália különösen nehéz időszakkal szembesül, hiszen a COVID-19 világjárvány és annak társadalmi, gazdasági következményei eddig soha nem látott kihívás elé állították az EU-t és annak tagországait, amelynek megoldása határozott és átfogó cselekvést követel. Ezért a soros portugál elnökség mottója: „Itt az idő, hogy megvalósítsuk az igazságos, zöld és digitális helyreállást.”

A programjuk, válaszul a járvány okozta krízis szociális dimenziójára, nagy hangsúlyt helyez a szociális jogok európai pillérére, amely egy lehetséges útként szolgál az európai szociális modell megerősítésére, valamint képes lépést tartani a klíma-, digitális- és demográfiai változásokkal. 

Előnyben fogják részesíteni azokat a kezdeményezéseket, amelyek a gazdasági helyreállás motorjaként segítik felgyorsítani a digitális átállást és támogatják Európa vezető szerepét a digitális innováció és -gazdaság területén. Figyelmet fognak fordítani a digitális készségek általános fejlesztésére annak érdekében, hogy a dolgozók alkalmazkodni tudjanak az új előállítási folyamatokhoz (távmunka), a vállalkozások digitális átalakulására és a digitális platformokra, az e-kereskedelem, kifizetési módok és adózás területeire, az egészség és a betegségmegelőzés támogatására és az oktatás, és élethosszig tartó tanulás keretében a távoktatásra. 

A tervek szerint idén májusban egy magas színvonalú konferenciát fognak szervezni a digitális oktatásról, hogy bátorítsák az eszmecserét az állampolgárok bevonásáról a digitális kihívások kezelésébe.  Egyéb fontos témakörök érinteni fogják a jövő munkavégzését, valamint a modern és digitális gazdasághoz szükséges készségek fejlesztésének támogatását.

A portugál elnökség központi szerepet szán az egész életen át tartó tanulásnak, a képesítések és készségek kölcsönös elismertetésének, az innovatív tanítási módszertanoknak, a társadalmi befogadásnak és az állampolgári helytállásnak. „Ki fogunk állni az oktatáshoz és képzéshez történő inkluzív hozzáférésért, és az egyenlő lehetőségeket és sikert biztosító feltételek megteremtéséért. Hangsúlyozni fogjuk az oktatásba, önképzésbe, valamint szak- és művészeti képzésbe való folyamatos befektetés fontosságát, a digitális és környezetvédelmi készségekre fókuszálva.

Szintén a prioritások között fog szerepelni a tanulási célú mobilitás és a szellemi tudás áramlása („brain circulation”) - különös figyelemmel az Európai Oktatási Térség 2025-ig történő megvalósítására -, egy stratégiai keretrendszer létrehozása az oktatás és képzés területein történő európai együttműködésért, és a frissített Európai Készség-fejlesztési Program (European Skills Agenda), valamint az új Digitális Oktatási Cselekvési Terv keretében elindított kezdeményezések megvalósítása. 

A 2021. májusában Porto-ban megrendezendő EU Social csúcstalálkozó sorsdöntő jelentőségű lesz. A portugál elnökség mindent meg fog tenni a szociális jogok európai pillérének és cselekvési tervének a megvalósításáért, hangsúlyozva ennek központi szerepét az európai helyreállásban. Figyelmet fognak fordítani a foglalkoztatás, képesítések és szociális védelem területeire, és jó lehetőség lesz az állampolgárok és szociális partnerek párbeszédének erősítésére is. 

 

Az eredeti angol nyelvű cikk linkje:

https://www.cedefop.europa.eu/hu/news-and-press/news/portuguese-eu-presidency-taking-green-and-digital-transitions-further

 

Kép szerzői jogok: 

@ EU, 2021

ReferNet logo monokróm
ReferNet logo kis verzióCEDEFOP logo
  • Közérdekű adatok
  • Impresszum
  • Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
  • Cookie tájékoztató
  • Projekt alapadatok
  • Akadálymentesítési nyilatkozat

Minden jog fenntartva © 2020 ReferNet Magyarország

ITM logoIKK logo