empty helper element to center layout

Ágazati tudásmegosztó fórumok az oktatói munka módszertani támogatására

2023-ban konkrét iparágakra és oktatási módszerekre összpontosító, szakértői vezetésű munkacsoportok jöttek létre, amelyek mindegyike az innovatív oktatási módszerek és a tudásmegosztás előmozdítását célozza a szakképzésben, megerősítve a 2019. évi VET 4.0 stratégia által kezdeményezett főbb változásokat, amelyek jelentős átalakulásokhoz vezetnek a magyar szakképzésben.

Magyarország kormánya 2019 márciusában elfogadta a „SZAKKÉPZÉS 4.0” stratégiát, amely alapján 2020-tól megkezdődött a magyar szakképzési rendszer szerkezetét, tartalmát és módszereit érintő változások bevezetése.

Az új oktatásszervezési és oktatási módszerek gyakorlati bevezetését az első években a szakképzési centrumok és szakképző intézmények vezetőinek szóló továbbképzésekkel, tájékoztatókkal támogatta a szaktárca és annak háttérintézményei.

Az IKK Zrt. szakmai-módszertani központi szerepének megerősítése keretében 2022-től új intézkedésekkel segíti elő a szakképzésben oktatók szemléletváltását, módszertani kultúrájának fejlesztését. 2023. január óta nyolc ágazati alapon szervezett (Fa- és bútoripar, Oktatás, Elektronika és elektrotechnika, Gépészet, Specializált gép- és járműgyártás, Vegyipar, Környezetvédelem és vízügy, valamint Élelmiszeripar) és két speciális szakmai területre (rugalmas tanulási utak és az okleveles technikusképzés mint új képzési formák) fókuszáló szakértői munkacsoport került létrehozásra, összesen 42 fő, szakmájában elismert, innovatív szemléletű oktató bevonásával.

2023. október 31-ig a munkacsoportok segítségével összesen huszonegy személyes jelenléttel megvalósult és négy online szakmai rendezvény (szakmai nap, műhelymunka) került megtartásra, összesen közel 1700 résztvevővel, az alábbi témákra fókuszálva:

 • az adott ágazathoz tartozó szakmák képzési és kimeneti követelményeinek alkalmazása,
 • ágazati alapvizsga szervezése, feladatainak összeállítása,
 • szakmai vizsga szervezése, feladatainak összeállítása,
 • projektszemléletű oktatás jó gyakorlatai, projektfeladatok, portfólió összeállítása,
 • duális szakmai oktatás szervezése,
 • GINOP projektek keretében fejlesztett digitális tananyagegységek használata, beépítése a mindennapi oktatási gyakorlatba
 • rugalmas tanulási utak jó gyakorlatai,
 • okleveles technikusképzés szervezésének tapasztalatai.

Az ágazatonként, szakmai területenként két-három havi rendszerességgel megtartott szakmai rendezvények lehetőséget biztosítanak a hálózati tanulás facilitálására, oktatói közösségépítő fórum megteremtésére, egymás közötti jógyakorlat- illetve tudásmegosztásra, közös gondolkodásra, aktuális információk átadására, szakmai kapcsolatok kiépítésére.

Az ágazati munkacsoportok működésén keresztül eddig 328 szakképző intézmény oktatóinak, és közvetetten több mint 47 ezer tanulójának, az egyéb szakmai munkacsoportok működésén keresztül közel 200 szakképző intézmény oktatóinak, és közvetetten több mint 6000 tanulójának elérése vált lehetővé.

Az eredményesség nyomon követése érdekében az IKK Zrt. négy ágazatban (Gépészet, Specializált gép- és járműgyártás, Elektronika és elektrotechnika, Fa- és bútoripara szakmai napok előtt és a szakmai napokat követően, 2023. március–április időszakban igényfelmérést és elégedettség vizsgálatot végzett kvantitatív módszerrel. A résztvevők magas száma (egy-egy szakmai napon jellemzően 80-100 résztvevő) és az elégedettségmérés átlageredménye (5-ös skálán 4,5-ös értékelés) azt igazolják, hogy az oktatók és intézményvezetők igénylik és hasznosnak tartják a fentiekben bemutatott szakmai fórumok működését.

2023. év végéig további három ágazati munkacsoport létrehozása tervezett, ezt követően cél, hogy fokozatosan mind a huszonöt ágazat lefedésre kerüljön.

További információ:

https://ikk.hu/hirek/elindultak-az-agazati-szakmai-napok

https://ikk.hu/hirek/jatszva-tanulni

https://ikk.hu/hirek/nem-vagyok-egyedul 

https://ikk.hu/hirek/egyutt-a-tudast-egymassal-megosztva-jobbak-leszunk

https://ikk.hu/hirek/innovativan-kepezni-a-jovo-muszaki-szakembereit

https://ikk.hu/hirek/egyedul-nem-megy 

https://ikk.hu/hirek/konferencia-a-siofoki-szakkepzesi-centrumban-a-rugalmas-tanulasi-utak-tapasztalatairol-

https://ikk.hu/hirek/ha-messzire-akarsz-jutni-menj-egyutt-masokkal- 

https://ikk.hu/hirek/fa-es-butoripar-agazat-tanevnyito-szakmai-nap 

https://ikk.hu/hirek/oktatas-agazati-tanev-indito-szakmai-nap-

https://ikk.hu/hirek/elmeny-es-tapasztalas-a-muszaki-szakkepzesben--

 

 

 

ReferNet logo monokróm
ReferNet logo kis verzióCEDEFOP logo
 • Közérdekű adatok
 • Impresszum
 • Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
 • Cookie tájékoztató
 • Projekt alapadatok
 • Akadálymentesítési nyilatkozat

Minden jog fenntartva © 2020 ReferNet Magyarország