empty helper element to center layout

A Cedefop 3. szakpolitikai tudásmegosztó fórumának eredményei

A Cedefop 2022. november 22-23-án tartotta a szakképzésben oktatók – iskolai és vállalati képzőhelyek oktatói -, valamint az iskolaigazgatók és tanulók felmérését előkészítő pilot kutatás értékelését

A Cedefop 2021-ben indította pilot felmérését Feasibility study for surveying principals, teachers, learners and in-company trainers in initial VET / Megvalósíthatósági tanulmány az iskolaigazgatók, tanárok, tanulók és vállalati oktatók felméréséről az iskolarendszerű szakképzésben (IVET) címmel.

A felmérést kísérleti jelleggel végezték, a pilotban hat ország vett részt: Ausztria, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Litvánia és Hollandia.

 

A kutatás 3 fázisban zajlott:

 1. Koncepció kialakítása (2021. január – 2022. január)
 2. Megvalósítás (2022. február – 2022. július): a 6 pilot országban iskolaigazgatók, tanárok, gyakorlati oktatók, tanulók részvételével
 3. Elemzés (2022. augusztus – 2022. november)

Kutatási területek:

 • A szakképző intézmények igazgatói, tanárai és a vállalati oktatók szerepe, az előttük álló kihívások (beleértve a COVID-19 során felmerült kihívásokat is)
 • A tanárok végzettségi követelményei, valamint a minőségi szakmai továbbképzéshez való hozzáférésük
 • Az iskolaigazgatók és oktatók szakmai előmeneteli lehetőségei és jóllétük (well-being)
 • A tanulók tapasztalatai és elégedettsége az oktatási-pedagógiai módszerekkel és a tanulási környezettel kapcsolatban az iskolai és munkahelyi képzésben

A megvalósíthatósági tanulmány eredményei alapján a fórum résztvevői párhuzamos szekciókban vitatták meg azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy elindulhasson egy páneurópai felmérés az iskolai rendszerű szakképzés (IVET) e kulcsfontosságú csoportjairól. A páneurópai felmérés célja, hogy hangot adjon az iskolai és vállalati oktatóknak, az iskolaigazgatóknak és a tanulóknak, valamint tényekkel alátámasztott alapot teremtsen az oktatók és tanulók tapasztalatairól, igényeiről. A végső cél a tanárok, oktatók és iskolaigazgatók szakmai fejlődési lehetőségeinek, és ezáltal a tanulók tanulási eredményeinek javítása.

A fórumon Magyarország képviseletében a ReferNet Magyarország projektkoordinátora vett részt.

A fórum programja itt érhető el.

 

Forrás megjelölése:

https://www.cedefop.europa.eu/en/events/third-policy-learning-forum-plf-assessing-feasibility-pan-european-survey-vet-teachers-and-trainers

Kép forrásának megjelölése:

https://www.cedefop.europa.eu/files/2022a.teachers_trainers_visuals_event_page.png

ReferNet logo monokróm
ReferNet logo kis verzióCEDEFOP logo
 • Közérdekű adatok
 • Impresszum
 • Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
 • Cookie tájékoztató
 • Projekt alapadatok
 • Akadálymentesítési nyilatkozat

Minden jog fenntartva © 2020 ReferNet Magyarország